Mỹ Khê 4, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Pergola Hotel

* Võ Hoàng Uyên Nhi 16 An Nguyên Heo Lu Phan Hường

King's finger & King's finger Luxury Hotel

King's finger & King's finger Luxury Hotel

* 171 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng