Cents Hotel

Cents Hotel

* 108 Cao Bá Quát, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng

12 Phan Ke Binh, Thuan Phuoc, Hai Chau, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng

Gold House Hotel

* K35/37 Duong Dinh Nghe, Phuoc My, Da Nang, Vietnam