LỊCH KHỞI HÀNH CÁC TOUR SING -MÃ - THÁI VÀ TOUR TRUNG QUỐC 2018

TOUR NƯỚC NGOÀI HOT- 2018

Giá: (Liên hệ)

  • Thời gian:
  • Ngày khởi hành: Khởi hành hàng ngày
  • Phương tiện:
  • Loại hình du lịch:
  • Điểm đến:

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR OUTBOUND

 

STT

Chương trình

Thời gian

Phương tiện

Đơn Giá

Khởi hành

1

Hà Nội – Bangkok – Pattaya

(Bay Sáng về Tối, TL suốt tuyến)

5N4Đ

Bay Lion Air

5.999.000

6.499.000

6.499.000

 

6.699.000

7.499.000

04/04 (1c)

11,25/04

30/5; 20/6; 4,18/7;

01,08/08

06/06

29/08

 

Hà Nội – Bangkok – Pattaya

(Bay Tối Về Sáng, TL suốt tuyến)

5N4Đ

Bay Lion Air

5.999.000

5.299.000

5.499.000

5.499.000

 

5.299.000

11/4

25/4

23,30/5

06,13,20,27/06

4,11,18/07; 1/8

8,15/8

 

Hà Nội – Bangkok – Pattaya

(Bay Sáng về Tối, TL suốt tuyến)

5N4Đ

Bay FD

6.499.000

 

 

 

7.299.000

15/4; 6,15,19,27,31/5

4,11,17,25/6

2,9,15,22,29/7

6,10,13/8

30/04

 

 

Hà Nội – Bangkok – Pattaya

(Bay Sáng Về Tối TL suốt tuyến)

4N3Đ

Bay Lion Air

6.999.000

7.499.000

27/4

29/4

3

Sing

4N3Đ

TiGer

 

 

SQ,MI

9.990.000

10.490.000

 

12.490.000

12/4(5),17/5

31/5; 7,14,21/6

5,12,19,26/7; 2,9/8

26/04

 

4

Sing - Mã

6N5Đ

 

Tiger

9.990.000

10.490.000

10.490.000

19,26/5

24/4(7c); 1/5;

2,8,16,23,30/06

7,14,21,28/07

4,11,28/08

 

Sing – Mã - Indo

6N5Đ

Bay VN

11.990.000

17/04, 15/05

6

Trương Gia Giới – Phù Dung Trấn - Phượng Hoàng Cổ Trấn

6N5Đ

Ô tô, Tàu hỏa

7.490.000

 

 

7.900.000

27/3; 3,10/4; 8,15,22,29/5

5,12,19,26/06

26,27,28/04

 

Trường Sa – Trương gia giới – Phượng hoàng cổ trấn (Không Shopping)

5N4Đ

Máybay, tàu hỏa

12.500.000

 

13.900.000

11/4; 9,16,23/5

6,13,20,27/6

25/04

7

Nam Ninh – Quảng Châu – Thâm Quyến

5N4Đ

Tàu

Ô tô,tàu

6.690.000

7.490.000

21,28/3

26,27,28/4

 

8

Nam Ninh – Quế Lâm

4N3Đ

Ô tô, tàu

6.390.000

28/4

 

Nam Ninh – Công viên khủng long – Cầu kính long môn

4N3Đ

Ô tô

5.290.000

28/04

 

 

Họ và tên:(*)
Quốc tịch:(*)
Địa chỉ:(*)
Email:(*)
Điện thoại:(*)
Tiêu chuẩn:(*)
Loại phòng:(*)
Ngày đi:(*)
Ngày về: 
Số lượng:(*)
(Người lớn:)
(Trẻ em:)
Yêu cầu: