Phương thức thanh toán

1. Thanh toán bằng tiền mặt: nhân viên kinh doanh sẽ xác nhận lại với khách tổng số tiền cần thanh toán. Khách đến quầy, gặp nhân viên kinh doanh để làm thủ tục thanh toán và nhận vé/xác nhận dịch vụ tour.
 
2. Thanh toán qua ngân hàng (chỉ chấp nhận thanh toán qua tài khoản Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ du lịch Võ Đà Nẵng): nhân viên kinh doanh sẽ xác nhận lại với khách tổng số tiền cần thanh toán. Khách thanh toán chuyển khoản cho Vodatours qua tài khoản ngân hàng VCB. Nhân viên kinh doanh làm thủ tục thanh toán và xác nhận dịch vụ vé/tour gửi cho khách qua email.
Thông tin tài khoản Công ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Du lịch Võ Đà Nẵng tại ngân hàng Vietcombank (VCB)
Tài khoản VND: 00 41000254981 Vietcombank CN Đả Nẵng