Tự túc du lịch Yên Tử một ngày

Tự túc du lịch Yên Tử một ngày

* Lễ hội chùa Yên Tử còn kéo dài tới hết tháng 3 Âm lịch và du khách hoàn toàn có thể khám phá phong cảnh, di tích lịch sử cũng như vãn cảnh chùa ở đây trong một ngày.