Đoàn khách sạn TST2 30/08

Đoàn đã có những khoảnh khắc vui vẻ với nhau, cùng hướng dẫn viên Bé Trương nhiệt tình!!!